Parkeringshus

Friktionsbeläggningar för parkeringshus och garage

Betongen i parkeringshus utsätts ofta för hög belastning. Vatten, tösalt, dubbdäck, koldioxid samt bränsle- och oljespill sliter hårt på konstruktionen. Vibrationerna från bilar och fordon kan dessutom ge upphov till sprickbildning. Det är därför viktigt med en beläggning som anpassats efter parkeringshusets eller garagets förutsättningar.

Modell golv
Underlag
Primerbehandlning och avsandning
Beläggning och avsandning
ytskikt

Egenskaper

 • Hög nötningstålighet
 • Klarar tung belastning
 • Hög kemikalieresistens
 • Elastisk
 • Spricköverbyggande
 • Beständig mot frost och tösalt

Användningsområden

 • Parkeringsytor inomhus
 • Öppna parkeringsytor
 • Parkeringsytor med tung belastning
 • Körbanor
 • Ramper
 • Halksäkra parkeringsytor

Anpassningsmöjligheter

Typen av beläggning som krävs beror på användningsområdet samt parkeringshusets eller garagets läge och skick. Beläggningen kan även anpassas med färg, form och struktur för att skapa trevlig och säker miljö där det är lätt att orientera sig.